Creole Vibrations

plCreole Vibrations seeks to bring together a mix of the Haitian creole and the Dominican patois celebrating a common culture through music and language. Our program will feature kompa, and Zouk and Cadance rhythms and invite an exchange of greetings and every day conversation.   Creole Vibration is also interested in helping the younger generation understand their roots, so they can appreciate the beauty of creole through the drums, cha-cha, guitar and tambu. Language wise to help each other understand the difference in the spoken  words of the Haitian creole and the Dominica patois.

Creole vibrations se yon fason pou marye dominica kilty ak ayisyen kilty a ansanm pou fe youn nan langaj kreyol bon konpa direk ak zouk patwa pou jinn ti moun yo ka konprann vale kreyol la ak patwa a ki kote nou soti pou metel an vale san diskriminasyon respe youn pou lot pou nou pa janm blye kote nou soti nan jwe tanbou souke tcha tcha yon son gita marye ak batry ak gwaj le sa tout moun ka leve danse blye tout stres ayisyen kou dominika an avan sipote possie vibrations pou ale pou pi devan

Site by Caribbean Web Solutions